Nyt studie undersøger paratheden af selvmordsforbyggende interventioner på FGU-skoler

Center for Selvmordsforskning har netop udgivet et nyt studie i forbindelse med Projekt ROS , der undersøger den interventionsspecifikke kapacitet ved implementeringen af skolebaserede interventioner på FGU-skoler i Danmark. 

Studiet bidrager med viden om implementering af skolebaserede interventioner på FGU skoler i Danmark. Overordnet viste studiet at en stor andel af undervisere på FGU-skoler har oplevet elever, som har forsøgt selvmord eller døde ved selvmord.

Samtidigt viser studiet også, at viden om selvmordsadfærd blandt undervisere på FGU-skoler er lav og differentieret. Yngre undervisere har større tendens til at have lav viden om selvmordsadfærd sammenlignet med ældre undervisere. Ydermere blev der observeret forskelle i viden med hensyn til ansættelsestype, idet skolevejledere viser sig at have højere niveau af viden om selvmordsadfærd. 

Denne undersøgelse fokuserer på dele af implementeringen, som potentielt kan have afgørende effekt på en fremtidig implementering. At udforske det område, hvor man planlægger at implementere en intervention, er ofte overset, men det udgør et væsentligt og vigtigt skridt i implementeringsprocessen.

Læs mere her 

 

 

Denne tekst blev senest opdateret den 18/04/2024