Trine Banke d'Andrade
Akademisk medarbejder, cand.mag.

Telefon: 28 15 87 48

Uddannelse
Uddannet cand.mag. i engelsk i 2005, SDU Odense
Enkeltfag på Master i IT, Organisation i 2009-2011 under IT-Vest samarbejdet
Gæsteforsker ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
Indgår i vidensarbejdet og -formidlingen på centret
Arbejdsopgaver
Projektansvarlig for projektet Selvmordsforsøg og multipel sklerose
Forskning i selvmordsadfærds samspil med psykiatriske og somatiske lidelser
Oversættelse og korrekturlæsning
Medlem af priskomitéen for Papageno-prisen (Tidl. Werther)
Publikationer
d’Andrade, Petrea Larsen, Christiansen: Artikel – “Danske avisers omtale af selvmord i 2018”. Suicidologi, Vol 26 Nr. 3, 2021.
Anbefalinger til DSB 2019. Center for Selvmordsforskning, 2019
d’Andrade, TB: Faktahæfte nr. 37 Hjælpetjenester. Center for Selvmordsforskning, 2016