Travellers – Til sårbare unge

Ung og sårbar

Center for Selvmordsforskning har gennem forskellige undersøgelser beskrevet danske og etniske unges trivsel og mistrivsel. Heraf fremgår det, at unges mistrivsel blandt andet kan ses udtrykt i en stigende forekomst af selvskadende handlinger og selvmordsforsøg.

Travellers

Travellers er oprindelig et New Zealandsk projekt, hvis målsætning er at fremme sund udvikling af unge mennesker. New Zealand er på mange måder sammenlignelig med Danmark hvad angår udvikling, skoleuddannelse, kultur, flygtninge og indvandring. Projektet er oversat og tilpasset danske forhold og tilbydes nu unge med dansk såvel som etnisk baggrund.

Travellers bygger på ideen om at se livet som en rejse. Billedlig talt opfattes livet som en rejse, hvor den unge konfronteres med medgang og modgang, og hvor kunsten er at have de fornødne færdigheder til at foretage rejsen med en følelse af sikkerhed. Formålet med Travellers er således at understøtte unge mennesker i at udvikle og tilegne sig redskaber til at overkomme vanskeligheder i teenageårene.Travellers er ikke et terapeutisk forløb men et forløb, der fokuserer på at fremme den mentale sundhedstilstand og trivsel på tværs af etniske tilhørsforhold.

Emner, der arbejdes med under forløbet, kan f.eks. være: at styrke personlig identitet, at opbygge tryghed og selvtillid, at forholde sig til kultur og værdier, at opbygge følelse af tilhørsforhold o.a.

Målgruppen

Projektet udbydes til udvalgte folkeskoler i Odense, København og Århus, hvor mindst 50 % af eleverne har anden etnisk baggrund end dansk. Målgruppen er skolens elever i 7.- 10. klasse. De unge udvælges på baggrund af et kort spørgeskema designet til at identificere sårbarhed, alvorlige overvejelser om selvskade og selvskadende adfærd. Forældrene orienteres og anmodes om at give tilsagn.

Gruppemøder

De udvalgte unge tilbydes at mødes i et velstruktureret gruppeforløb, der strækker sig over 8 gange af ca. 1½ times varighed. Det tilstræbes, at grupperne sammensættes af unge med forskellig etnisk og kulturel baggrund udfra den betragtning, at de unge kan lære af hinandens forskellige tilgange til problemløsning og erfaringer. Grupperne vil bestå af ca. 6 til 8 deltagere og bliver ledet af uddannede travellers-vejledere.

Status

Projektet er afsluttet. Resultater er offentliggjort som præsentationer på konferencer og i centrets egne rapporter. Se mere i spalten til højre.

Støttet af

Egmont Fonden. Projekter løber til 2008.

Travellers er udviklet af skylight, New Zealand.

Denne tekst blev senest opdateret den 10/10/2019