Travellers – i de gymnasiale uddannelser

Unge og sårbarhed

Et forskningsprojekt om unges selvmordsadfærd og sårbarhed, som er gennemført af Center for Selvmordsforskning med støtte fra Socialministeriet, nu Social- og indenrigsministeriet viser, at 11 % af de unge i de gymnasiale uddannelser er udsatte og sårbare. Undersøgelsen viser, at ca. 21 % af pigerne er i risikogruppen for spiseforstyrrelser og ca. 11 % af de unge har forsøgt at skade sig selv. Endvidere viser tallene at over 13 % har alvorligt overvejet at skade sig selv i det seneste år.

Center for Selvmordsforskning har registreret, at antallet af selvmordsforsøg blandt unge (særligt piger) er stigende. Raten for piger på Fyn er i perioden fra 1990-2004 steget med 414 %. Selvmordsforsøgsraten for drenge i tilsvarende aldersgruppe har været svingende.

Travellers

Travellers fokuserer på trivsel frem for sygdom, behandling og manglende overskud. Hovedvægten i Travellers ligger på styrkeopbygning samt forstærkning af ressourcer. Målsætningen er at fremmede unge menneskers personlige færdigheder, såsom evnerne til at håndtere forandringer, at være i stand til at opnå et forhold til andre samt at kunne overkomme modgang og udvikle en følelse af selvværd.

Ideen bag metoden er at få de unge til at forestille sig, at de er rejsende i deres eget liv – Travellers. Forløbet hjælper bl.a. de unge til at tænke og få et overblik over begivenheder i deres livs rejser.

Målgruppen

Center for Selvmordforskning har med støtte fra Social- og indenrigsministeriet tilbudt unge som mistrives i de gymnasiale uddannelser interventionsprogrammet, Travellers “Livet er en rejse – på godt og ondt”.

Projektets formål er at afdække, analysere og beskrive 16-19-årige unges tanker om selvmord/selvskade samt selvskadende adfærd, og på den baggrund igangsætte forskningsbaseret forebyggelse (Travellers) rettet mod den unge selv. Målgruppen defineres mere bestemt til at være unge i de gymnasiale uddannelser (STX, HHX, HTX og HF) i én eller flere regioner. Metoden er en spørgeskemaundersøgelse, som dels indsamler viden om de unges tanker om selvmord mv., dels danner grundlag for tilbuddet om Travellers.Travellers har været tilbudt til alle de gymnasiale uddannelser på Fyn og trekantsområdet. I efteråret 2008 er Travellers udbudt til de gymnasiale uddannelser i den resterende Syddanmark og Midtjylland.

Praktiske oplysninger

Travellers tilbydes til unge som er sårbare. De udvalgte unge mødes i et velstruktureret gruppeforløb, der strækker sig over 8 gange af ca. 1½ times varighed. Grupperne vil bestå af ca. 6 til 8 deltagere og bliver ledet af uddannede travellers-vejledere. Forløbet foregår i skoletiden efter aftale med skolen. Travellers er ikke et terapeutisk behandlingsforløb. Det er gratis at deltage.

Støttet af

Social- og indenrigsministeriet.

For yderligere information kontakt Centret på info@cfsmail.dk.

Travellers er udviklet af skylight, New Zealand

Denne tekst blev senest opdateret den 10/10/2019