Travellers – SAYLE

Med baggrund i forsknings- og forebyggelsesprojektet SAYLE – Saving Young Lives in Europe, som sigter mod gruppen af unge i de gymnasiale uddannelser (16-19 år), tilbydes unge – der giver udtryk for mistrivsel – interventionsprogrammet Travellers.

Formål

Travellers hjælper den unge til at få bedre overblik over begivenheder på sin livs-rejse. Ikke ved at fokusere på problemer og manglende overskud, men på trivsel, styrkeopbygning samt udvikling af ressourcer.

Målsætningen er bl.a. at udvikle nye tænkemåder i forhold til stressende situationer, ligesom Travellers i det hele taget fokuserer på at fremme en følelse af selvværd.

Travellers fra New Zealand

Travellers er oprindeligt udviklet af skylight i New Zealand, hvor man har udbudt det på landets skoler med gode resultater. I Danmark er det tilpasset og målrettet dansk kultur.

I spalten til højre findes informationsfolder, som bliver udleveret til de elever, som får tilbudt Travellers.

Status

Projektet er afsluttet. Der vil udkomme en afsluttende rapport snarest. Se endvidere oversigt over relevante rapporter i spalten til højre.

Støttet af

Socialministeriet.

Denne tekst blev senest opdateret den 22/07/2015