Nr. 34 Præsters tavshedspligt – Selvmordsadfærd og præsters sjælesorg

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Faktahæfter

Fra forordet

Dette hæfte, Præsters tavshedspligt Selvmordsadfærd og præsters sjælesorg, indgår i en række hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordstanker og selvmordsadfærd. Hensigten med hæfterne er at formidle viden som grundlag for forebyggelse, og målgruppen er derfor alle, der enten i deres uddannelsesforløb eller i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede mennesker. Dette faktahæfte handler om præsters tavshedspligt i sjælesorgsarbejdet og tavshedspligtens indflydelse på arbejdet med selvmordstruede mennesker.

Center for Selvmordsforskning igangsatte i 2014 et projekt, Præsters Forebyggelse af Selvmordsadfærd blandt Sårbare og Udsatte Mennesker, for at kortlægge præsters møde med selvmordstruede og efterladte efter selvmord. Projektet, der er støttet økonomisk af Velux Fonden, blev igangsat i samarbejde med Pastoralseminariet med det formål at udarbejde uddannelses- og efteruddannelsesmateriale til brug i den fremtidige uddannelse af danske præster. I forbindelse med projektet blev det klart, hvor stor en rolle præsters tavshedspligt spiller i arbejdet med selvmordstruede, og hvor vanskelig tavshedspligten kan være at forstå for udenforstående.

Dette faktahæfte præsenterer det juridiske grundlag for præsters tavshedspligt, tavshedspligtens omfang og dens rolle i arbejdet med selvmordstruede personer.