Register for Selvmordsforsøg 2012, 2013 & 2014

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Data er valideret og afviger derfor fra de nuværende offentlige data i Register for Selvmordsforsøg. Læs mere her.

Register for Selvmordsforsøg 2012, 2013 & 2014 – Udvidelse af Register for Selvmordsforsøg fra et regionalt til et nationalt register

Fra rapportens forord

Hvert år forsøger flere tusinde danskere at tage deres eget liv. Intentionen med handlingen er ikke nødvendigvis et ønske om at dø, men måske i lige så høj grad et råb om hjælp. Der kan ligge mange omstændigheder til grund for handlingen. Det kan være længere tids psykisk belastning, som har ført til forsøg på selvmord, men det kan også være en reaktion på pludselige omstændigheder/oplevelser, som udløser den ikke-vanlige selvskadende handling.

Register for Selvmordsforsøg har siden 1990 indeholdt data omhandlende selvmordsforsøg i det tidligere Fyns Amt. I 2012 blev Registret udvidet til at dække hele Region Syddanmark. Siden 2014 har Center for Selvmordsforskning arbejdet på at gøre det før regionale register til et nationalt register og samtidig det første af sin slags.

Der skal rettes en stor tak til H. Lundbeck A/S samt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold som har ydet økonomisk støtte til projektet.

En særlig tak til Professor, overlæge, dr. med. Jørgen Aagaard, Aalborg Universitetshospital. Tak til alle fagpersoner på sygehusene i hhv. Kolding, Vejle, Aabenraa og Aalborg. Tak til Psykiatriledelsen samt personale i psykiatrihuset Region Sjælland.

Tak til Klaus E. Nielsen for teknisk support og udarbejdelse af registreringssystem.