Referencegruppens udgivelser

I 1998 udgav Sundhedsstyrelsen Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark og tilhørende bilagsdel.

Referencegruppens udgivelser

Alle øvrige dokumenter på denne side er udgivet med støtte af Socialministeriet efter indstilling fra Referencegruppe til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord. Det drejer sig om følgende:

Vurdering og visitation af selvmordstruede 2004
Vejledning, hvis mål er at opkvalificere sundhedspersonalets identifikation, vurdering og visitation af selvmordstruede.

Vurdering og vistitation af selvmordstruede 2007. Rådgivning til sundhedspersonale.
Målet med rådgivningsmaterialet er fortsat at opkvalificere sundheds-personalets identifikation, vurdering og visitation af selvmordstruede – både ved selvmordsforsøg, ved fremsatte selvmordstanker og ved mistanke om selvmordsfare.

Tjekliste
Til ovennævnte vejledning er udarbejdet en 2-sidet tjekliste, der opsummerer vejledningens indhold.

Selvmordsforebyggelse i perspektiv
Konferencerapport fra national konference om selvmordsforebyggelse 2004. Her præsenteres gode eksempler på, hvordan selvmordsforebyggelse kan gribes an i praksis.

Evaluering af modelprojekter
Omfattende rapport over den tværgående evaluering af 27 gennemførte modelprojekter vedrørende forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg.

Lad det gro
Lille publikation, der præsenterer en række fremadrettede perspektiver og anbefalinger for det selvmordsforebyggende arbejde i Danmark – på baggrund af 27 modelprojekter om selvmordsforebyggelse.

Misbrug og selvmordsforebyggelse
Rapporten, der formidler indlæg og drøftelser fra konference afholdt i oktober 2003, henvender sig til fagpersoner og frivillige med klientkontakt til misbrugere i afrusning, ambulant behandling, m.v. Der medfølger en Litteraturoversigt.

Færre selvmordsforsøg og selvmord
Rapporten gengiver indlæg fra en konference, som Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord afholdt i 1999. Formålet med konferencen var bl.a. at præsentere og drøfte Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord og dens opfølgning.

Læs også

Referencegruppens nyhedsbreve

Denne tekst blev senest opdateret den 09/01/2020