Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale til Det tavse råb

Til videoen Det tavse råb er udarbejdet et undervisningsmateriale, som kan downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Materialet kan anvendes til både grund- og efteruddannelser. Se materialet her.

Idékatalog

Der kan ligeledes hentes ideer og anbefalinger ved tilrettelæggelse af undervisning i selvmordsforebyggelse i “Idékatalog – inspiration til undervisning i selvmordsforebyggelse på grunduddannelserne”.

Anbefalinger forud for undervisningen

De konkrete anbefalinger til tilrettelæggelsen af undervisningen kan læses her.

Tabeller og grafer

I Statistikbanken kan du sammensætte forespørgsler om selvmord og selvmordsforsøg og få dem vist som en graf eller en tabel.

Denne tekst blev senest opdateret den 09/02/2016