Vil du fortælle din historie?

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Beskyttende forhold for selvmordstanker og selvmordsadfærd

Med støtte fra Social- og Indenrigsministeriet igangsættes et nyt forskningsprojekt. Forsknings­pro­jektet retter sig mod mennesker, hvis far, mor, søn, datter, søster eller bror har forsøgt at begå selvmord eller har begået selvmord.

Formålet med forskningsprojektet er at undersøge, hvilke forhold der beskytter de nærmeste på­rørende mod selv at udvikle selvmordstanker eller begå selvmord.

Du kan bidrage til forskningsprojektet ved at lade dig interviewe og derigennem for­tælle om dine erfaringer. Du er naturligvis sikret fuld anonymitet, og dine udtalelser vil ikke kunne genkendes i den forsk­ningsrapport, som senere vil blive offentliggjort

Mere information i opslaget Beskyttende forhold for selvmordstanker og selvmordsadfærd.

Denne tekst blev senest opdateret den 02/07/2020