Forskningsbaseret sundhedsfremme for sårbare unge

Center for Selvmordsforskning afholdte den nationale konference Forskningsbaseret sundhedsfremme for sårbare unge – en udfordring for kommunen hvor forebyggelsesprojekterne SAYLE og Travellers blev præsenteret.

SAYLE

SAYLE er forsknings- og forebyggelsesprojekt, som sigter mod gruppen af unge i de videregående ungdomsuddannelser. Projektets formål er at afdække, analysere og beskrive unges tanker om selvmord/selvskade samt selvskadende adfærd og på den baggrund muliggøre, at der kan igangsættes forskningsbaseret forebyggelse rettet mod den unge selv.

Travellers

Travellers er et forskningsbaseret, sundhedsfremmende program for sårbare unge som Center for Selvmordsforskning har gennemført over de seneste 4 år med støtte fra Socialministeriet, nu Social- og indenrigsministeriet.

Målgruppen for konferencen var kommunale beslutningstagere og praktikere, som sundhedsplejerske, psykologer og socialrådgivere.

Oplæg på konference

Velkomst
Oplæg 2, De unge i dag
Oplæg 3, SAYLE-screening
Oplæg 4, Forskning og temaer
Oplæg 5, Sårbare unge (link virker ikke)
Oplæg 6, Fra forskning til praksis

Yderlig materiale

Program
Invitation til samarbejde
Deltagerliste (link virker ikke)
Uddrag af Ensom i gymnasieskolen. Rapporten kan bestilles på www.ventilen.dk

Yderlig information

SAYLE
Travellers

Travellers er udviklet af skylight, New Zealand.

Denne tekst blev senest opdateret den 08/10/2015