Grunduddannelser

Et af målene med uddannelsesplanen har været at gennemføre et forsøgs- og udviklingsarbejde med henblik på implementering af undervisning i selvmordsforebyggelse på grunduddannelserne.

Forsøgsprojekter

I perioden 2002-2004 er gennemført i alt 15 projekter på:

  • social- og sundhedsuddannelser
  • sygeplejerskeuddannelsen
  • pædagoguddannelsen
  • læreruddannelsen
  • socialrådgiveruddannelsen
  • sognemedhjælperuddannelsen

Idékatalog

Forsøgsprojekternes erfaringer er beskrevet i “Idékatalog – inspiration til undervisning i selvmordsforebyggelse på grunduddannelserne”. Nedenfor findes en oversigt over de oprindelige afrapporteringer.

Bestil eller download idékataloget

Seminar

I maj 2004 holdt Center for Selvmordsforskning – i samarbejde med de 15 projekter og Dacapo Teatret – et seminar for undervisere på grunduddannelserne.

Afdækning

I efteråret 2004/foråret 2005 gennemfører Center for Selvmordsforskning en spørgeskemaundersøgelse (se skema nedenfor) med henblik på at belyse omfanget af undervisning i selvmordsforebyggelse. Resultaterne offentliggøres her på siden.

Spørgeguide til grunduddannelser

Denne tekst blev senest opdateret den 08/10/2015