Kommunepakken – For ældre

Kommunepakken – Selvmordsforebyggelse blandt ældre (afsluttet)

Inspirationshåndbog til ledelse og personale i social- og sundhedssektoren

Forord

Ældres selvmord og årsagerne hertil savner opmærksomhed i Danmark. Et ældre menneskes selvmord bliver måske begrundet med “han var alligevel også gammel…” Men man begår ikke selvmord, blot fordi man er blevet gammel. Der ligger megen smerte og mange følelser bag et selvmord foretaget af et ældre menneske. Dertil kommer påvirkningen hos de efterladte og det eventuelle plejepersonale omkring den ældre. Det anslås, at for hvert selvmord, der begås, bliver mindst fem personer dybt berørt.

Det er vigtigt, at der i det offentlige system er tilstrækkelig og relevant opmærksomhed på disse problemer.

Fra 2007 får kommunerne ansvaret for mange nye opgaver på social- og sundhedsområdet. Det er derfor naturligt at indtænke den selvmordsforebyggende indsats i kommunens samlede social- og sundhedspolitik og gøre den til en del af en bredere forebyggelsesindsats på ældreområdet.

Center for Selvmordsforskning har i samarbejde og med støtte fra Socialministeriet udarbejdet en kommunepakke til selvmordsforebyggelse blandt ældre. Kommunepakken består af en inspirationshåndbog samt filmen Når livet bliver for langt og sendes ud til alle landets kommuner, for at kommunerne kan sætte fokus på det selvmordsforebyggende arbejde over for ældre.

Inspirationshåndbogen indeholder forslag til, hvordan danske kommuner kan organisere og implementere en kommunemodel til forebyggelse af selvmord blandt ældre. Modellen er udviklet af Vejle Amt og bygger på en opkvalificering og udvikling af det interne og eksterne samarbejde i den kommunale hjemmepleje gennem uddannelse af nøglepersoner.

Målgruppen er ledelse og personale inden for social- og sundhedssektoren.

Med denne kommunepakke håber jeg, at kommunerne får inspiration og værktøj til at iværksætte en forebyggende indsats, der kan nedbringe antallet af selvmordsforsøg og selvmord blandt vores ældre medborgere.

Eva Kjer Hansen
Socialminister

Denne tekst blev senest opdateret den 08/10/2015