Travellers. Har undervisningsforløbet en effekt?

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Kun gratis download
Kategori: Rapporter

Fra rapportens forord

Travellers – livet er en rejse, er et undervisningsforløb for unge, som er sårbare og som mistrives. Nogle af de unge har tanker om selvmord og nogle har forsøgt at skade sig selv eller tage deres eget liv.

Travellers har været præsenteret på mange forskellige uddannelsesinstitutioner og for mange skoleledere, rektorer, studievejledere, lærere og unge. Vi har hver gang lært meget og har tilpasset Travellers de forslag og ideer, vi har fået under arbejdet.

Fra starten har vi og mange andre spurgt, om Travellers har en effekt på de unges sårbarhed og mistrivsel? Fortsætter de unge med at skade sig selv efter de har haft et undervisningsforløb som Travellers? Trives de bedre? Ændrer de tankegang og adfærd? Det er bl.a. disse spørgsmål, den foreliggende rapport forsøger at besvare.

Der er grund til at takke de mange, mange mennesker, som har bidraget til at få belyst spørgsmål og problemer i forbindelse med Travellersprojektet. Rektorerne, studievejlederne takkes for deres interesse og eleverne også for deres deltagelse. Uden økonomisk støtte ville projektet ikke have været gennemført, hvorfor der rettes en varm tak til Socialministeriet. Alle medarbejdere og konsulenter på Center for Selvmordsforskning har i større eller mindre udstrækning været involveret i Travellers og har ud fra deres faglige vinkel bidraget til mange frugtbare diskussioner. Alle takkes hermed.

Lilian Zøllner
April 2011