Nye publikationer “Kærestevold” og “Præsters tavshedspligt”

Vær opmærksom på at denne artikel er arkiveret. Artikler i arkiv bliver ikke opdateret og kan indeholde brudte link eller forældet information.

Center for Selvmordsforskning har udgivet to nye publikationer

Centret har udgivet rapporten Kærestevold og dets følger. Rapporten er udarbejdet på baggrund af data fra Centrets projekter Ungdomsbarometret og Udvidelse af Register for Selvmordsforsøg. Rapporten er finansieret af ligestillingsafdelingen i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold – nu under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Rapporten konkluderer bl.a. at unge, som har oplevet kærestevold, har en øget risiko for at udvikle en selvskadende adfærd.

Centret har nyligt udgivet faktahæfte Nr. 34 Præsters tavshedspligt – Selvmordsadfærd og præsters sjælesorg. Hæftet omhandler præsters tavshedspligt i sjælesorgsarbejdet og tavshedspligtens indflydelse på arbejdet med selvmordstruede mennesker. Hæftet er udarbejdet på baggrund af data indhentet i forbindelse med Centrets projekt Præsters forebyggelse af selvmordsadfærd blandt sårbare og udsatte grupper, som er støttet økonomisk af Velux Fonden.

Publikationer kan downloades gratis eller bestilles under menupunktet Publikationer.

Denne tekst blev senest opdateret den 01/07/2020