Selvmordsforebyggelse blandt ældre

Med støtte fra Socialministeriet har Center for Selvmordsforskning udgivet Kommunepakken – Selvmordsforebyggelse blandt ældre. Udgivelsen blev afsluttet og offentliggjort med en konference d. 7. november 2006 på Hotel Nyborg Strand.

På konferencen medvirkede bl.a. repræsentanter og forebyggere fra en stor del af landets kommuner, ressourcepersoner, eksperter, repræsentanter fra Socialministeriet samt Sundhedsstyrelsen og frivillige.

Formål

At introducere kommunepakkens indhold – inspirationshåndbog og filmen Når livet bliver for langt – og anvendelsesmuligheder for derigennem at inspirere de nye kommuner til selvstændigt at iværksætte en selvmordsforebyggende indsats. Formålet er desuden at øge social- og sundhedspersonalets kompetencer og bidrage til at øge det generelle kendskab til selvmordsadfærd.

Håndbog til inspiration

Håndbogen til inspiration er et forslag til, hvordan danske kommuner konkret kan iværksætte en selvmordsforebyggende indsats over for sine ældre borgere. Håndbogen er en formidling af Vejle Amts trefasede modelprojekt, som bygger på en opkvalificering og udvikling af det interne og eksterne samarbejde i den kommunale hjemmepleje gennem uddannelse af nøglepersoner. Kommunepakken vil derudover indeholde forslag til øvrige muligheder for forebyggelse af ældres mistrivsel.

Nedenfor følger oplægsholdernes PowerPointpræsentationer

Når livet bliver for langt

Konferencen indledtes med fremvisning af filmen Når livet bliver for langt præsenteret af en af journalisterne bag filmen, Lasse Meldgaard Bloch. Sammen med journalist Christian Grønning modtog han i 2004 en TV-pris af Danmarks Radio for filmen. Filmen er relevant som undervisningsfilm til private, undervisningsinstitutioner og andre med interesse for problematikken omkring ældre og selvmord. Filmen kan købes ved henvendelse til Radix Medier. Læs mere her.

Denne tekst blev senest opdateret den 09/01/2020