Publikationer: Rapporter

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Beskyttende faktorer for unge med selvskadende adfærd

Fra rapportens forord Siden 2001 har Center for Selvmordsforskning gennemført spørgeskemaunder...

Download gratis
Kun gratis download

Pligt til at leve? Ret til at dø?

Pligt til at leve? Ret til at dø? Et debathæfte om etiske problemer ved selvmord Fra rapportens ...

Download gratis
Kun gratis download

Register for Selvmordsforsøg 2012, 2013 & 2014

Data er valideret og afviger derfor fra de nuværende offentlige data i Register for Selvmordsfors...

Download gratis
Kun gratis download

Kærestevold og dets følger

Fra rapportens forord Regeringen har med Indsats mod vold i familien og i nære relationer. Natio...

Download gratis
Kun gratis download

Unges selvskadende adfærd 2001-2011

Fra rapportens forord Siden 2001 har Center for Selvmordsforskning gennemført spørgeskemaundersø...

Download gratis
Kun gratis download

Selvmordsadfærd blandt danske veteraner 1992-2013 Beskyttende og belastende forhold

Fra rapportens forord Denne rapport skal ses som et resultat af og en opfølgning på et længereva...

Download gratis
Kun gratis download

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år. Del 1.

Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse

Download gratis
Kun gratis download
Kun gratis download

Udvidelse af Register for Selvmordsforsøg - Hvorfor forsøger mennesker at begå selvmord?

Fra rapportens forord Hvert år forsøger flere tusinde mennesker i Danmark at tage deres eget liv...

Download gratis
Kun gratis download

Håb som forebyggelse af selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt kræftpatienter

Fra rapportens forord At blive ramt af en kræftsygdom kan ændre radikalt ved det enkelte mennesk...

Download gratis
Kun gratis download