Publikationer

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Nr. 1 Definitioner på selvmordsadfærd og selvskade

Dette hæfte er det første i en række hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordstanker og s...

Download gratis
Kun gratis download

Unges selvskadende adfærd 2001-2011

Fra rapportens forord Siden 2001 har Center for Selvmordsforskning gennemført spørgeskemaundersø...

Download gratis
Kun gratis download

Selvmordsadfærd blandt danske veteraner 1992-2013 Beskyttende og belastende forhold

Fra rapportens forord Denne rapport skal ses som et resultat af og en opfølgning på et længereva...

Download gratis
Kun gratis download

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år. Del 1.

Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse

Download gratis
Kun gratis download
Kun gratis download

Udvidelse af Register for Selvmordsforsøg - Hvorfor forsøger mennesker at begå selvmord?

Fra rapportens forord Hvert år forsøger flere tusinde mennesker i Danmark at tage deres eget liv...

Download gratis
Kun gratis download

Håb som forebyggelse af selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt kræftpatienter

Fra rapportens forord At blive ramt af en kræftsygdom kan ændre radikalt ved det enkelte mennesk...

Download gratis
Kun gratis download

Selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt unge indsatte

Fra rapportens forord Langt de fleste af de unge klarer sig godt gennem barndommen, puberteten o...

Download gratis
Kun gratis download

Sårbarhed blandt anbragte unge

Fra rapportens forord Børns vilkår har siden sidste halvdel af 1800-tallet og frem til i dag haf...

Download gratis
Kun gratis download

Unges sårbarhed, tanker om selvskade og selvskadende adfærd

Fra rapportens forord Siden 1989 har Center for Selvmordsforskning indsamlet data til Register f...

Download gratis
Kun gratis download