Publikationer

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Nr. 11 Selvmordsprocessen

Dette hæfte indgår i en serie af hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordsadfærd udgivet ...

Download gratis
Kun gratis download

Nr. 10 Ludomani og selvmordsadfærd

Dette hæfte indgår i en serie af hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordsadfærd udgivet ...

Download gratis
Kun gratis download

Nr. 9 Sæsonsvingninger i selvmordsadfærd

Dette hæfte "Sæsonsvingninger i selvmordsadfærd" indgår i en række hæfter om fakta og forskning v...

Download gratis
Kun gratis download

Nr. 8 Alkoholmisbrug og selvmordsadfærd

Dette hæfte indgår i en række hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordstanker og selvmord...

Download gratis
Kun gratis download

Nr. 6 Signaler på selvmordsadfærd

Dette hæfte indgår i en række hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordstanker, selvmordsf...

Download gratis
Kun gratis download

Nr. 4 Ældre menneskers selvmord

Dette hæfte indgår i en række hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordstanker, selvmordsf...

Download gratis
Kun gratis download

Nr. 3 Fra tabu til myte. Fakta om selvmordsadfærd

Dette hæfte indgår i en række hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordstanker, selvmordsf...

Download gratis
Kun gratis download

Nr. 2 Unges selvmordsforsøg og selvmordstanker

Dette hæfte indgår i en række hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordstanker, selvmordsf...

Download gratis
Kun gratis download

Nr. 1 Definitioner på selvmordsadfærd og selvskade

Dette hæfte er det første i en række hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordstanker og s...

Download gratis
Kun gratis download

Unges selvskadende adfærd 2001-2011

Fra rapportens forord Siden 2001 har Center for Selvmordsforskning gennemført spørgeskemaundersø...

Download gratis
Kun gratis download