Publikationer

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Nr. 33 Omtale af selvmord i medierne -Retningslinjer for journalister og andre mediearbejdere

Dette hæfte indgår i en række hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordsadfærd udgivet af ...

Download gratis
Kun gratis download

Nr. 32 Soldater og selvmordsadfærd

Dette hæfte "Soldater og selvmordsadfærd" indgår i en række hæfter om fakta og forskning vedrøren...

Download gratis
Kun gratis download

Nr. 31 Selvmord i Danmark -rateudvikling for perioden 2000-2010

Før 2. verdenskrig har der været en lang periode, hvor selvmordsraten var lav dvs. i nærheden af ...

Download gratis
Kun gratis download

Nr. 30 Selvmordsforsøg i Danmark -rateudvikling for perioden 2000-2011

Dette faktahæfte indgår i serien af faktahæfter fra Center for Selvmordsforskning, som har til fo...

Download gratis
Kun gratis download

Nr 29 Selvmord i Danmark -rateudvikling for perioden 1990-2009

Dette faktahæfte har selvmord som tema og vil dække udviklingen i selvmordsraterne for perioden 1...

Download gratis
Kun gratis download

Nr 28 Selvmordsforsøg i Danmark - rateudvikling for perioden 1990 - 2008

Dette hæfte indgår i en serie af hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordsadfærd udgivet ...

Download gratis
Kun gratis download

Nr 27 SAYLE Saving Young Lives Everywhere - et screeningsredskab

Center for Selvmordsforskning har over en årrække forsket i metoder til at identificere sårbare u...

Download gratis
Kun gratis download

Nr 26 Travellers

Dette hæfte indgår i en serie af hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordsadfærd udgivet ...

Download gratis
Kun gratis download

Nr 25 Unge og selvskadende adfærd

Dette hæfte indgår i en serie af hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordsadfærd udgivet ...

Download gratis
Kun gratis download

Nr 24 Eutanasi

Dette hæfte indgår i en række hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordstanker og selvmord...

Download gratis
Kun gratis download