Publikationer

Vigtig pris information

Hvis du har problemer med at downloade publikationer, så prøv en anden browser f.eks. Chrome eller Firefox. Explorer er ikke længere kompatibel med vores hjemmeside.

Military Suicide Prevention: Report Prepared for NATO Leadership

Som med-forfatter har tidligere Centerleder og Ph.D Lilian Zøllner, under det internationale sama...

Kan downloades gratis via NATOs hjemmeside

Selvmordsadfærd blandt mænd i alderen 40-59 år

Fra rapportens forord I alt 141 mænd i aldersgruppen 40-59 år har hjulpet med at belyse selvmord...

Download gratis
Kun gratis download

Sæsonsvingninger i selvmordsadfærd

Data er valideret og afviger derfor fra de nuværende offentlige data i Register for Selvmordsfors...

Download gratis
Kun gratis download

Relationer skaber håb

Fra forordet Relationer skaber håb. Titlen på konferencen er valgt, fordi det er essensen a...

Download gratis
Kun gratis download

Beskyttende forhold for personer i hvis slægt, der er selvmord

Fra rapportens forord At få meddelelse om et selvmord i ens nærmeste familie kan ændre radikal...

Download gratis
Kun gratis download

Regionale variationer i selvmordsforsøg 2012-2015

Data er valideret og afviger derfor fra de nuværende offentlige data i Register for Selvmordsfors...

Download gratis
Kun gratis download

Præsters forebyggelse af selvmordsadfærd blandt sårbare og udsatte grupper

Fra rapportens forord Denne rapport er et resultat af et forskningsprojekt, udarbejdet på Cent...

Download gratis
Kun gratis download

Undervisningsmateriale for nyuddannede præster og præster, der arbejder med selvmordsproblematik

Fra materialets forord Dette undervisningsmateriale kan bruges bredt i forbindelse med uddanne...

Download gratis
Kun gratis download

Nr. 37 Hjælpetjenester

Fra forordet Dette hæfte Hjælpetjenester indgår i en række hæfter om fakta og forskning vedrør...

Download gratis
Kun gratis download

Nr. 36 Unges trivsel

Unges trivsel - en vejledning til forældre, lærere og andre fagpersoner, der har fokus på unges t...

Download gratis
Kun gratis download